TurGuide


Isebakketjern

Isebakketjern og Feltspatgruva

Kartskisse

Tur til nedlagt feltspatgruve på grensen mellom Råde og Sarpsborg kommune rett nord for Isebakketjern. Turen er ca. 5km lang, fram og tilbake, men i godvær bør du ta deg god tid å nyte utsikten underveis, så sett av tre timer. Utgangspunktet for turen finner du ved å ta av fra E6 i Sollikrysset, kjør mot Solli Bruk (nå galleri), men før du kommer helt fram til galleriet så skal du ta Solgårdveien opp til venstre. Kjør Solgårdveien til ende der den møter Isebakkeveien, som skal følges mot høyre et par hundre meter fram til et verksted på venstre side. Her kan du parkere og ta beina fatt på en kjerrevei nordover over et jorde og inn i skogen sydøst for Isebakketjernet.

Stien går rett bak en hytte som ligger ved vannet og kan være noe utydelig noen ganger, men passs på at du ikke kommer for langt unna Isebakketjern så vil du greit finne fram.Stien stiger noe opp fra vannet ved den første hytta og går i en viss høyde over vannet hele veien slik at man ved jevne mellomrom får fin utsikt over innsjøen. Du passerer tilsammen tre hytter på veien, og følg stien helt til du kommer til brua over bekken som renner ut i tjernet fra nord. Gå ikke over brua, men følg stien som går nordover herfra. Pass på at du ikke kommer for langt vekk fra bekken så vil du snart se en bratt kolle på høyre hånd, og her
finner du Feltspatgruven.

Det første du ser er slagghaugene fra gruvedriften, som ved nærmere undersøkelse inneholder tre typer mineraler, nemlig  kvarts (glassaktig grå), feltspat (gulhvit),
og glimmer (svart kråkesølv i tynne flak). Disse mineralene er bestanddelene i bergarten gneis og granitt, men da i firnkornet form. Noen steder forekommer mineralene i grovkornet form og dermed egnet for utvinning og gruvedrift som her. Feltspat kan brukes i porselensproduksjon.

Gruva er ellers et yndet overnattingssted for speidere og andre friluftsfolk, både sommer og
vinter, og da gruva gir godt skydd kan stedet nyttes som rasteplass i all slags vær.

Herfra går turen tilbake den samme veien, men dersom du tar en avstikker nordover langs
bekken før du stikker nesa hjemover kan du se gamle møllestener som er rester etter en gammel mølle.
 
 


site: Tor Jørgensen
page: Tor Jørgensen
generated: August 19, 2013
pagethree.html ../index.html pagethree2.html